Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών

Τι είναι;

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συνδιάζονται όλες οι προηγμένες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. Χρησιμοποιείται οχι μόνο κατα την διάρκεια των καταστροφών αλλά και για την πρόληψη και την σχεδίαση αντιμετώπισης.

Τι σκοπό έχει;

Το Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην συστηματική πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών χρησιμοποιώντας μέσα προηγμένης τεχνολογίας και λογισμικού. Να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των καταστροφών.

 

 

Απο ποιόν χρησιμοποιείται;

Το σύστημα χρησιμοποιείται απο την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής σαν διαχειριστή, απο τους Δήμους και τις Κοινότητες για την δική τους οργάνωση αντιμετώπισης των καταστροφών στο πλαίσιο διαχείρισης καταστροφών, απο τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.λ.π. για την συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους που ενέχουν καταστροφές και την συμμετοχή τους σε εθελοντικές ομάδες και υπηρεσίες

Γιατί;


Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής παρέχουν πολλά και χρήσιμα εργαλεία στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα, το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες έγκαιρης ειδοποίησης, τα μέσα προειδοποίησης (κάμερες, αισθητήριες διάταξεις συλλογής μετεωρολογικών και άλλων δεδομένων). Παρέχουν συνεχείς, χωρίς μεγάλο κόστος, έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες.

 

 

Πως συμμετέχεις;

Στο www.politikiprostasia-naaa.gr μπορείς να πληροφορηθείς για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται (Τι δείχνουν οι κάμερες, τοπικές καιρικές συνθήκες, πυροεπικινδυνότητα), να γίνεις πιστοποιημένος χρήστης για να μπορείς να καταγράψεις σχετικούς κινδύνους και να γίνεις μέλος εθελοντικής ομάδας ή να προσφέρεις εθελοντική εργασία.

Πότε χρησιμοποιείται;

Το σύστημα χρησιμοποιείται οχι μόνο κατα την διάρκεια των καταστροφών αλλά και για την πρόληψη και την σχεδίαση αντιμετώπισης.  

 

 

 

 

"Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαικής Ένωσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκληση. Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής."

Έργο: "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή της ΝΑ Ανατολικής Αττικής" 

Created by:
DiMicro - Impetus - TopVision (Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση Περιφερειακός Εξοπλισμός) - Intraway

Αναβάθμιση: 2017