24° 52° 51° 52°
Υγρασία 50,1% 63,5% 65,0% 64%
Βαρόμ. Πίεση (mbar) 965,3 980,1 975,0 985
Κατεύθυνση Ανέμου 60,4° 351,5° 356,0° 353,3°
Ένταση Ανέμου (Κόμβοι) 9,9 50,7 49,6 50,9
Ακτινοβολία (w/m²) 75,3 74,0 75,6
Ώρα μέτρησης 22/6/2021 9:45 πμ 16/8/2021 1:11 μμ 16/8/2021 1:11 μμ 16/8/2021 1:11 μμ