Αλλαγή της μορφής του χάρτη
Η σελίδα αυτή επιτρέπει στους χρήστες(Δήμους, Κοινότητες) να ενημερώσουν τον χάρτη (GIS) εισάγωντας σημεία ενδιαφέροντος κατευθείαν πάνω στον χάρτη.
Επιλέξτε χαρακτηριστικό για να εισάγετε

   

Εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών
Πατήστε εδώ για να φορτώσετε εικονίδιο

Δώστε μια ονομασία