Αλλαγή χάρτη φόντου

Στον Χάρτη αυτόν παρουσιάζονται πληροφορίες για Πυρκαγιές που ανιχνεύονται από Δορυφόρο. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού θέσης νέας πυρκαγιάς και ενεργοποίησης της προηγμένης ειδοποίησης υπευθύνων.


Μήνυμα που στάλθηκε